Schweecherdauler Musik

Kontakt
Schweecherdauler Musik
-
L-- Beckerich

guy_wagner@web.de
http://www.schweecherdaulermusik.lu
Info
Mir spille Concerten am ganze Land esou wéi och eise bekannten DaCapo & Gala-Concert • An der Gemeng Biekerech: Semi-Marathon • Kommioun • Nationalfeierdag • Kiermes am
Schweecherdaul • Mir organiséieren Baler, Duerffester a spillen Theater