Um Kolla Festival kënnt Dir mat Beki bezuelen

Di, 05/30/2017 - 09:43
Kolla Festival

Vum 18. bis 20. August ass nees de Kolla Festival am Mirador zu Stengefort.. An Dir kënnt souwuel an der Entrée, wéi och an der Bongekeess  mat Beki bezuelen! 

 
kollafestival@gmail.com
http://kollafestival.wordpress.com
 
Info
Kolla Festival: festival musical & artistique • consommation collaborative • échange • do-it-yourself • recyclage créatif • produits régionaux • artistes & musiciens locaux