Schweebecherbréck

Contact
Schweebecherbréck
Pont de Schwebach
L-8561 Schwebach

26 61 07 08 / 691 328 975
kops@pt.lu
http://www.schweebech.lu
Info
Auberge-Restaurant-Brasserie-Traiteur
Heures d'ouverture
Mettes vun 11.30 – 14.30
Owes vun 18.30- 22.00
Meindes ass zou an Sondes owes
Fir speziell Feieren sin mir och duerchgehend op.