Cell

Contact
Cell
1, Leewelerwee
L-8523 Beckerich

691 643 124
info@cell.lu
http://www.cell.lu
Info
Centre for ecological learning Luxembourg • Cours permaculture & jardinage écologique • Ateliers savoir-faire développement durable • Bibliothèque • Conseil design écologique • Accompagnement projets innovateurs
Heures d'ouverture
sur rendez-vous
Pourquoi je participe au beki?
Bei CELL wëlle mir sozial, ökologesch an regional zesummen denken, fir eis als Gesellschaft wirtschaftlech, landwirtschaftlech an sozial méi gerecht a méi resilient opzestellen! De Beki ass bei dëser Transitioun ee wichtegen Outil!
Katy Fox