Meng Motivatioun beim Beki matzemaachen

Regional ass eis wichteg! An dofir wënsche mir eis, datt och méi Leit aus der Emgéigend eis besiche solle kommen.

Geessen, Alpaka, Galloway, Kaeren a sou Saachen, weise mir Iech wat een domat ka maachen.
Danielle Freylinger-Klein
Alpakka Trekking
D’Vocatioun fir  Gastronom ze sin louch bestemmt schons an der Weih an gesin et hautesdaags net als main Beruf mee als Hobby, daat Bestriewen no Perfektioun an Zefriddenheet vun den Leit an enger Welt wie emmer mei exigent gett, versichen ech an main Team
emzesetzen andeems daaten mer op Qualiteit an beruflecht Können setzen. Hausmaacher Kichen wie Desserten an Glacen, regional an Bio-produkter aus onsem Gaart maachen den Ennerscheed zu aaneren Restaurant’en.
Waat den Beki ugeet gesin ech dest esou:
Den Beki fir d’ganz Regioun an d’Regioun fir den Beki, Ennegkeet an Solidarität brengen ons mei weit an stärken d’Kaafkraft vun onser Regioun.
Patrick Kops
Restaurant-Brasserie Schweebecherbréck
Regional ass eis wichteg! An dofir wënsche mir eis, datt och méi Leit aus der Emgéigend eis besiche solle kommen.“ „Geessen, Alpaka, Galloway, Kaeren a sou Saachen, weise mir Iech wat een domat ka maachen.
Danielle Freylinger-Klein
Alpakka Trekking
Mir ennerstëtzen gären de Beki, well d’Idi zu eisem Konzept passt, dem kollaborativen Konsum. Den Kolla Festival probeiert sengen Visiteuren Alternativen zum Massenkonsum ze gin, an genau daat well jo den Beki erreechen.
Marie Trussart
Kolla Festival
Déi regional Vernetzung verstärken an esou Kleng- a Mëttelbetriber ënnerstëtzen, an de Leit an der Regioun Aarbichtsplaatze bidden. Dëst dréit och derzou bäi fir eis Ressourcen mäi effizient anzesetzen well doduerch z.B. d’Wéer méi kuerz gin.
Jean-Paul Wolff
jpw [accompagnement & conseil pme]
Implanté depuis 90 ans à Useldange, Peintures Robin veut aider à dynamiser l’économie de la région du canton de Redange. Le développement durable et la volonté de créer des produits écologiques sont des sujets prioritaires pour notre société. La solidarité avec notre région nous a incité à adhérer à l’idée de la monnaie régionale qu’est le BEKI. Nous espérons que nous pourrons soutenir avec cette démarche l’économie régionale.
Gérard Zoller
Peintures ROBIN S.A.
De Beki ass een Deel vun der regionaler Identitéit a stäerkt d’Wirtschaft an den Zesummenhalt an der Regioun. Mam Beki kann ech matentscheede wat mat menge Sue geschitt.
D’Touristen, déi bei mech an den TouristInfo kommen, entdecken duerch de Beki de besonneschen Zesummenhalt an d’Eenzegaartegkeet vun der Regioun.
Carole Thull
TouristInfo Atert-Wark
Regional Vernetzung a Solidaritéit ënnert de Betriber a Veräiner, Zësummeschaffen an zësumme Schafen: dës Werter, déi och Gringgo vertrëtt, fërdert de Beki scho zanter méi wéi 5 Joer. Gringgo suergt elo dofir, dass dës Stäerkt vun eiser innovativer, attraktiver Regioun samt hire Gringgoen, no baussen en valeur gesat gëtt an dat nohaltegt Angebot fir de bewosste Konsument besser zougänglech gëtt.
Sarah Özen
Gringgo S.C.
Ech sinn zënter iwwer 20 Joren am alternativen Energieberäich ënnerwee, hu vill nei an al Haiser gesinn a wees genau wéi wichteg gesond Baumaterialien sinn...a genau déi fënnt een elo hei bei mir. Egal ob et fir nei ze bauen ass oder fir eppes Ales ze sanéieren. An dass ech de Beki ënnerstëtzen ass kloer: wann ech d'Welt och scho nët zum Besseren ännere kann wëll et mindestens awer emol op der richteger Säit stoen!
Marc Neu
Naturbaustoff