Meng Motivatioun beim Beki matzemaachen

Regional ass eis wichteg! An dofir wënsche mir eis, datt och méi Leit aus der Emgéigend eis besiche solle kommen.

Geessen, Alpaka, Galloway, Kaeren a sou Saachen, weise mir Iech wat een domat ka maachen.
Danielle Freylinger-Klein
Alpakka Trekking
D’Vocatioun fir  Gastronom ze sin louch bestemmt schons an der Weih an gesin et hautesdaags net als main Beruf mee als Hobby, daat Bestriewen no Perfektioun an Zefriddenheet vun den Leit an enger Welt wie emmer mei exigent gett, versichen ech an main Team
emzesetzen andeems daaten mer op Qualiteit an beruflecht Können setzen. Hausmaacher Kichen wie Desserten an Glacen, regional an Bio-produkter aus onsem Gaart maachen den Ennerscheed zu aaneren Restaurant’en.
Waat den Beki ugeet gesin ech dest esou:
Den Beki fir d’ganz Regioun an d’Regioun fir den Beki, Ennegkeet an Solidarität brengen ons mei weit an stärken d’Kaafkraft vun onser Regioun.
Patrick Kops
Restaurant-Brasserie Schweebecherbréck
Regional ass eis wichteg! An dofir wënsche mir eis, datt och méi Leit aus der Emgéigend eis besiche solle kommen.“ „Geessen, Alpaka, Galloway, Kaeren a sou Saachen, weise mir Iech wat een domat ka maachen.
Danielle Freylinger-Klein
Alpakka Trekking
Mir ennerstëtzen gären de Beki, well d’Idi zu eisem Konzept passt, dem kollaborativen Konsum. Den Kolla Festival probeiert sengen Visiteuren Alternativen zum Massenkonsum ze gin, an genau daat well jo den Beki erreechen.
Marie Trussart
Kolla Festival
Déi regional Vernetzung verstärken an esou Kleng- a Mëttelbetriber ënnerstëtzen, an de Leit an der Regioun Aarbichtsplaatze bidden. Dëst dréit och derzou bäi fir eis Ressourcen mäi effizient anzesetzen well doduerch z.B. d’Wéer méi kuerz gin.
Jean-Paul Wolff
jpw [accompagnement & conseil pme]
Implanté depuis 90 ans à Useldange, Peintures Robin veut aider à dynamiser l’économie de la région du canton de Redange. Le développement durable et la volonté de créer des produits écologiques sont des sujets prioritaires pour notre société. La solidarité avec notre région nous a incité à adhérer à l’idée de la monnaie régionale qu’est le BEKI. Nous espérons que nous pourrons soutenir avec cette démarche l’économie régionale.
Gérard Zoller
Peintures ROBIN S.A.