jpw [accompagnement & conseil pme]

Kontakt
jpw [accompagnement & conseil pme]
Jean-Paul Wolff Rue de Bastogne 49
L-L-9006 Grosbous

+352 621 492 833
jwolff@pt.lu
Info
jpw accompagnement & conseil pme vous propose d’accompagner vos démarches, notamment dans la cadre du financement de vos activités professionnelles, de vos projets de création de nouvelles activités, de l’expansion ou de la transmission de votre entreprise.
Vous profitez de 35 ans d’expérience dans le domaine du financement des PME et vous avez à faire à 1 seul interlocuteur qui jouit de contacts privilégiés auprès des principaux prestataires.
Öffnungszaiten
sur rendez-vous
Hei ginn ech meng Beki weider
Meng Motivatioun beim Beki matzemaachen
Déi regional Vernetzung verstärken an esou Kleng- a Mëttelbetriber ënnerstëtzen, an de Leit an der Regioun Aarbichtsplaatze bidden. Dëst dréit och derzou bäi fir eis Ressourcen mäi effizient anzesetzen well doduerch z.B. d’Wéer méi kuerz gin.
Jean-Paul Wolff